Home » » Pengertian dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan Republik

Pengertian dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan Republik

Posted By Muhammad Malik on | 9:37:00 AM


Pengertian dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan Republik
Pengertian dan Macam-Macam Sistem Pemerintahan Republik ~ Indonesia termasuk dalam bentuk pemerintahan republik karena dikepalai oleh seorang presiden bukannya raja, sebelum Indonesia merdeka terdapat banyak sekali kerajaan yang dikepalai oleh seorang raja (monarki) akan tetapi setelah merdeka semua raja dengan suka rela memberikan wilayahnya ke Repubik Indonesia.

Republik adalah bentuk pemerintahan yang kepala negaranya bukan seorang raja, melainkan presiden. Seorang presiden bertindak sebagai kepala negara tidak berdasarkan warisan turun temurun, tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat maupun dipilih oleh suatu lembaga atau badan yang dikuasakan untuk itu. Bentuk pemerintahan republik dibagi menjadi 3 yaitu:

Republik AbsolutPresiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, inilah Republik absolut. Mereka disebut dengan diktator, sama seperti pada monarki absolut. Pada republik absolut juga mudah sekali timbulnya tindakan yang sewenang-wenang.

Republik KonstitusionalKekuasaan seorang presiden dibatasi oleh konstitusional. Dengan demikian segala aktivitas presiden harus berdasarkan pada konstitusi.

Republik Parlementer

Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dilaksanakan oleh perdana menteri.

Sumber pustaka: Pendidikan K ewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. — Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional, 2011.


Bagikan juga Keteman yang Lain Yah


0 komentar:

Post a CommentSupport : simpleNEWS05 | edukasi center | Softball Tutor
Copyright © 2013. simpleNEWS05 - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger